GvA fonds

Omdat ons engagement verder gaat dan onze voorzieningen, richtte GZA in 2008 met de Gasthuiszusters van Antwerpen een steunfonds op. Samen steunen we sociale projecten die de toegankelijkheid tot zorg vergroten voor de meest kwetsbaren in de samenleving. Op die manier willen we de eeuwenoude missie van de Congregatie van de Gasthuiszusters van Antwerpen vervolgen. 

Onze doelgroepen 

De doelgroepen die voor het steunfonds in aanmerking komen zijn:

  • maatschappelijk kwetsbare personen die een beroep doen op de zorg- en dienstverlening van GZA Ziekenhuizen of GZA Zorg en Wonen
  • maatschappelijk kwetsbare personen, zoals o.a. kansarmen, mensen zonder papieren, chronisch zieken... 
  • personeelsleden van GZA die zich in een hachelijke situatie bevinden 
  • maatschappelijk kwetsbare personen die leven in een ontwikkelingsland

Wie kan een project aanvragen? 

  • een vereniging zonder winstoogmerk 
  • de dienst HRM van vzw GasthuisZusters Antwerpen (GZA)

Lees hier meer over het indienen van een project.