Beleid GZA

Wat is GZA?

Met vzw GasthuisZusters Antwerpen(vzw GZA) verenigen wij een aantal zorg- en welzijnsvoorzieningen in de brede Antwerpse regio. Via fusies en integraties met verschillende voorzieningen hebben ook andere congregaties  bijgedragen tot de groei en uitbouw van de organisatie zoals ze nu bestaat. 

Onze missie

GasthuisZusters Antwerpen wil toonaangevend zijn in het aanbieden van gezondheids- en welzijnszorg. GZA wil dit realiseren vanuit een christelijke levensvisie, met respect voor haar geschiedenis en waarden, en dit op een economisch, ecologisch en maatschappelijk verantwoorde wijze.

Visie GZA Ziekenhuizen

 • Wij willen in de Antwerpse regio mee sturend zijn in de organisatie en de ontwikkeling van het zorgaanbod. 
  • We kiezen om op de drie ziekenhuiscampussen de basiszorg aan te bieden, met daarnaast ruimte voor complementaire subspecialisatie.
  • Wij realiseren één zorgstrategisch beleid voor de drie campussen
  • Wij ontwikkelen een eenduidig kwaliteit- en patiëntveiligheidsbeleid binnen al onze voorzieningen ter versterking van het GZA kwaliteitsmerk.
 • Wij willen betere resultaten realiseren door schaalvoordelen binnen GZA. 
 • Wij bieden kansen aan talentvolle artsen en medewerkers om zich te ontplooien. 
 • Wij realiseren een correcte en transparante besluitvorming op het juiste niveau. 
 • Wij maken ruimte voor innovatie en continue procesverbeteringen.

Visie GZA Zorg en Wonen

 • Voor al wie daarvoor op ons een beroep doet, engageren wij ons om een huiselijke en veilige leef-, woon- en zorgomgeving te ondersteunen of te creëren.  Wij doen dit in verbondenheid en dialoog vanuit onze christelijke visie, met respect voor ieders levensovertuiging, de menselijke waardigheid, kwaliteit van het leven en ieders uniek zijn.
 • We realiseren onze opdracht in gastvrijheid, met een team van betrokken en deskundige medewerkers en vrijwilligers. Diversiteit, inbedding in de buurt en externe samenwerking vormen voor ons een meerwaarde.
 • Vertrekkende vanuit huidige en toekomstige noden, ontwikkelen wij creatieve, kwaliteitsvolle en maatschappelijk relevante initiatieven.

Waarden en normen verdienen ook onze zorg

Alle medewerkers tonen hun engagement in de missie en visie door te werken en te leven naar 13 waarden gebundeld in 4 basiswaarden

 • Welzijn van mensen
  • Levenskwaliteit
  • Totaalzorg
  • Professionaliteit
  • Kwaliteit 
 • Geloof in vooruitgang
  • Creativiteit
  • Dynamisme 
 • Christelijk wereldbeeld en levensvisie
  • Herkenbaarheid
  • Solidariteit
  • Gelijkwaardigheid
  • Respect 
 • Maatschappijbewust 
  • Ecologische en economisch gezondheid
  • Transparantie
  • Netwerking