Geschiedenis GZA

Wij bouwen voort op de eeuwenoude traditie van gastvrijheid van de GasthuisZusters van Antwerpen. Van bij de opening van het Onze-Lieve-Vrouwgasthuis in Antwerpen in 1238 (nu Sint-Elisabethziekenhuis) waren de Gasthuiszusters van Antwerpen goede gastvrouwen voor de patiënten die zich aan hun zorgen toevertrouwden. “Laat nooit iemand alleen sterven” luidt een van hun beginselen. Ze bouwden een omvangrijk netwerk van zorgvoorzieningen uit dat tot op de dag van vandaag een vooraanstaande plaats in de ruime Antwerpse regio inneemt. Sinds hun oprichting zijn de Gasthuiszusters trouw gebleven aan hun doelstellingen, hun spiritualiteit en hun zending.

Die geest van gastvrijheid streven wij met alle voorzieningen na die mettertijd tot GasthuisZusters Antwerpen (GZA) toetraden: de ziekenhuizen Heilig Hart in Asse (1645), Sint-Camillus in Antwerpen (1890),  Sint-Augustinus in Wilrijk (1938), Sint-Gabriël (1945) in Antwerpen, Heilige-Familie in Antwerpen (1978), De Bijster in Essen (1978), Sint-Jozef in Mortsel (1981), Sint-Bavo in Wilrijk (1987), het psychiatrisch ziekenhuis Nieuw Medister in Kapellen (1990), het Nieuw Ziekenhuis Ninove (1994) en Sint-Vincentius in Antwerpen (1995).
Verschillende voorzieningen fusioneerden of sloten een samenwerkingsakkoord. In 1988 fusioneerden Sint-Augustinus, Sint-Camillus, Sint-Bavo en Heilige Familie, in 1997 Sint-Vincentius en Sint-Jozef, en nog in 1997 Heilig Hart Asse en Nieuw Ziekenhuis Ninove. Deze laatste twee behoren sinds begin deze eeuw niet meer tot GZA.
De vier woonzorgcentra: De Bijster, Sint-Bavo, Sint-Gabriël, en Sint-Camillus bundelden in 2000 hun krachten tot de GZA Woonzorggroep.

Op 1 januari 2009 bundelden wij alle krachten en brachten wij alle GZA voorzieningen onder in één juridische entiteit, vzw GZA.  De fusieziekenhuizen Sint-Augustinus en Sint-Vincentius/Sint-Jozef fusioneerden tot een groot ziekenhuis, GZA Ziekenhuizen en werken vanaf 1 juli 2009 onder één erkenningsnummer.

Op 1 januari 2013 fusioneerden de vier woonzorgcentra van vzw Goudblomme met de 4 woonzorgcentra van vzw GasthuisZusters Antwerpen. Op 1 januari 2014 sloot ook woonzorgcentrum Sint-Vincentius in Kalmthout zich bij onze groep aan.

Vanaf 1 februari 2016 verwelkomt de GZA Zorg en Wonen twee nieuwe woonzorgcentra in haar groep. Eind januari 2016 ondertekenden GZA Zorg en Wonen en woonzorgcentra De Hazelaar (Kontich) en Heide Velden (Schelle) een fusieprotocol.

Sinds 2017 is de tak ouderenzorg van GZA ondergebracht in een aparte vzw: GZA Zorg en Wonen. Het aantal woonzorgcampussen breidde uit van acht naar tien met de juridische fusie van woonzorgcentra De Hazelaar (Kontich) en Heide Velden (Schelle) op 1 januari 2017.