Organogrammen

Dagelijks Bestuur GZA

organogram GZA directiecomité

 

Het Dagelijks Bestuur GZA bestaat uit:

Willeke Dijkhoffz (Afgevaardigd bestuurder en Algemeen directeur GZA Ziekenhuizen), Ida Verleyen (Algemeen directeur GZA Zorg & Wonen) en Koen De Gronckel (Directeur financiën & datamanagement – CFO)

Directiecomité GZA Ziekenhuizen

organogram managementcomité ziekenhuizen

 

Het directiecomité GZA Ziekenhuizen bestaat uit:

Willeke Dijkhoffz (Algemeen directeur GZA Ziekenhuizen), Kristiaan Deckers (Medisch directeur - hoofdarts), Liesbet Lombaerts (Directeur Zorg & strategie), Tania Otto (Directeur Patiëntencoördinatie), Pierre Martens (Clusterdirecteur Moeder & Kind, Heelkunde en Kritieke diensten), Peter Peeters (Clusterdirecteur Moeder & Kind, Heelkunde en Kritieke diensten), Kristine De Cuyper (Clusterdirecteur Inwendige diensten, Geriatrie, Psychiatrie en Revalidatie), Mark Vos (Manager radiotherapie), Peter Mulkens (Directeur Ondersteunende diensten), Jan Witters (Directeur Proces en innovatie), Geert Goossens (Directeur Personeel en communicatie) Koen De Gronckel (Financieel directeur & Data management) & Isabelle Glorieux (Hoofdapotheker en Manager apotheek en sterilisatie).

 

Directiecomité GZA Zorg en Wonen

organogram managementcomité woonzorggroep

 

Het directiecomité GZA Zorg en Wonen bestaat uit:

Ida Verleyen (Algemeen directeur GZA Zorg en Wonen), Evi Van Grinsven (Financiële manager GZA Zorg en Wonen), Ellen Moermans (Manager beleidsondersteuning), Tracy Van den Wijngaert (HR-manager), Veerle Peijffers (Coördinator personeelsdienst), Roger Albertijn (Manager technische diensten), Leen Stas (Manager hoteldiensten), Jan Vogels (Directeur Sint-Camillus & Sint-Gabriël), Bart Meyers (Directeur De Bijster & Sint-Vincentius), Rudi Janssen (Directeur Hollebeek en Cadiz), Elke Raman (Directeur De Zavel & Sint-Bavo), Veerle Corremans (Directeur Heide Velden & De Hazelaar)