Personeel

Aantal medewerkers

In 2017 tellen onze ziekenhuiscampussen en woonzorgcentra samen bijna 4000 medewerkers.

Zowel op onze ziekenhuiscampussen als in onze woonzorgcentra is de groep medewerkers tussen de 40 en 49 jaar het sterkst vertegenwoordigd.

Het gros van onze medewerkers bestaat uit zorg- en verpleegkundigen. Daarnaast kunnen ook onze hotel- en technische diensten op de nodige mankracht rekenen, gevolgd door administratieve en andere diensten.