Publicaties

GZA Jaarverslag

Het jaarverslag van GZA is enkel digitaal beschikbaar.

De meest recente versie van ons jaarverslag vindt u via www.gzajaarverslag.be.

U kunt alle voorgaande edities steeds bekijken op www.gzajaarverslagen.be

Andere publicaties 

 • Gedreven Vrouwen - ‘Gedreven Vrouwen’ schetst niet zomaar de geschiedenis van de Gasthuiszusters van Antwerpen, het is vooral een naslagwerk voor de zusters zelf. De vele foto’s en herinneringen in dit boek vormen het collectieve geheugen van de zusters.
  GZA, 2010, Uitgeverij Halewijn
 • Leven naar het einde
  Georges De Corte, Willeke Dijkhoffz, Michel Van der Borght, Bart Van den Eynden, 2006, LannooCampus, Leuven
 • E-dementie
  Jurn Verschraegen, Georges De Corte & Bernadette Van den Heuvel, 2004, Garant-Uitgevers, Antwerpen 
 • Kleinschalig genormaliseerd wonen voor personen met dementie
  Chantal Van Audenhove, Anja Declercq, Iris De Coster, Nele Spruytte, Carla Molenberghs & Bernadette Van den Heuvel, 2003, Garant-Uitgevers, Antwerpen 
 • Weg van (@) leren!
  Georges De Corte, Bernadette Van den Heuvel & Michel Van der Borght, mei 2003, Druk AV-centrum UIA-Universiteit Antwerpen, Uitgave van GZA in samenwerking met Interactief leren UIA-Dikr
 • Je rechten als patiënt
  O.a. Willeke Dijkhoffz - isbn: 9789064454882 · 2008 · paperback (15 x 22,5 cm) - 264p. · prijs: € 17.50
 • Samen sterk tegen darmkanker
  Dr. Luc Colemont, online beschikbaar, 2011
 • Eerste hulp voor cliënten met psychiatrische problemen
  O.a. dr. Andy De Witte, Vanden Broele Uitgeverij - € 25,00

Auditverslag 2010

Elk Vlaams ziekenhuis krijgt eens om de vijf jaar een doorlichting van zijn werking. Op basis van de resultaten van deze audit, krijgt het ziekenhuis al dan niet een verlenging van zijn erkenningen. 

De opdracht van de auditoren is het bewaken en handhaven van een basiskwaliteit voor alle patiënten. Daarnaast staat ook de voortdurende verbetering van de kwaliteit van de zorg in Vlaanderen centraal. Daarom wordt hier tijdens de auditopdracht actief naar gezocht. 

Ons auditrapport van eind 2010 vertoont heel wat sterke punten. De auditoren bevestigden dat dit een goed rapport was en bezorgden ons een verlenging van onze erkenningen. Dit neemt niet weg dat we ons ook uitgedaagd voelen om aan onze zwakkere punten te werken.

GZA Ziekenhuizen streeft een transparante communicatie na en stelt zich bewust kwetsbaar op. Net daarom publiceren we dit rapport integraal, met zijn sterke en zwakke punten. Klik hier om het auditrapport van GZA Ziekenhuizen te downloaden.

Wij hebben de belangrijkste uitspraken van de auditcommissie in een executive summary samengevat. Hierin staan kort de sterke punten en de verbeterpunten opgelijst.

Hebt u nog vragen over dit rapport dan kunt u ons mailen via info(at)gza.be