Wat bij ziekte, ongeval, verzekering - aansprakelijkheid

Wat als je ziek bent ?

Je verwittigt zo snel mogelijk de hoofdverpleegkundige of dienstverantwoordelijke van de dienst waar je stage loopt (via e-mail of telefoon).

Wat als je een ongeval hebt?

Wanneer de student het slachtoffer wordt van een ongeval, dient de spoed van het ziekenhuis de eerste zorg toe. Daarna brengt de stagiair(e) de school of organisatie zo snel mogelijk op de hoogte. De onderwijsinstelling zorgt voor de verdere afhandeling van het dossier.

Verzekering en aansprakelijkheid

De onderwijsinstelling bevestigt dat zij ten behoeve van de leerling-stagiair een verzekering heeft afgesloten voor ongevallen overkomen aan de leerling-stagiair tijdens uitvoering van de stage, alsook voor ongevallen overkomen aan de stagiair op weg van en naar de stageplaats.

De stagegever bevestigt, conform aan de wettelijke bepalingen terzake, een verzekering te hebben afgesloten die de burgerlijke aansprakelijkheid van de stagegever, alsook van haar aangestelden dekt voor schade die de leerling-stagiair toebrengt terwijl deze onder gezag en toezicht handelt van (een aangestelde van) de stagegever.

De stagegever (en haar aangestelden) is niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke bezittingen van de leerling-stagiair.