Ziekte, ongeval, verzekering - aansprakelijkheid

Ziekte

De student verwittigt zo snel mogelijk de stagemeester van de dienst waar hij/zij stage loopt (via e-mail of telefoon).

Ongeval

Wanneer de student het slachtoffer wordt van een ongeval, dient de spoed van het ziekenhuis de eerste zorg toe. Daarna brengt de student de school of organisatie zo snel mogelijk op de hoogte. De onderwijsinstelling zorgt voor de verdere afhandeling van het dossier.

Verzekering en aansprakelijkheid

De onderwijsinstelling bevestigt dat zij ten behoeve van de student een verzekering heeft afgesloten voor ongevallen overkomen aan de student tijdens uitvoering van de stage, alsook voor ongevallen overkomen aan de student op weg van en naar de stageplaats.

De stagegever bevestigt, conform de wettelijke bepalingen, een verzekering te hebben afgesloten die de burgerlijke aansprakelijkheid van de stagegever, alsook van haar aangestelden dekt voor schade die de student toebrengt terwijl deze onder gezag en toezicht handelt van (een aangestelde van) de stagegever.

De stagegever (en haar aangestelden) is niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke bezittingen van de student.