04 dec 2012

GZA Woonzorggroep verwelkomt woonzorgcentrum Sint-Vincentius (Kalmthout)

De raden van bestuur van GZA en woonzorgcentrum Sint-Vincentius (Kalmthout) hebben beslist om de uitdaging voor de toekomst samen aan te gaan.


Woonzorgcentrum Sint-Vincentius werd opgericht door de Zuster van de Heilige Vincentius a Paolo van Opwijk en heeft op dit ogenblik 140 woongelegenheden in uitbating, waarvan 81 rust- en verzorgingstehuizen.

Het woonzorgcentrum richt zich vooral op semi-valide zorgbehoevenden en ouderen met dementie die afkomstig zijn uit de omgeving van Kalmthout. Bovendien beschikken ze over 26 serviceflats.  142 medewerkers zorgen ervoor dat de bewoners de juiste zorg krijgen.

Daarnaast beschikt woonzorgcentrum Sint-Vincentius over een aantal andere vergunningen die verder geëxploiteerd kunnen worden zoals:

  • 10 woongelegenheden kortverblijf,
  • 20 serviceflats,
  • 15 plaatsen in een dagverzorgingscentrum en
  • een lokaal dienstencentrum.

Op de terreinen van het woonzorgcentrum is men, net zoals op veel sites van GZA, volop aan het bouwen en werd ondertussen de voorlaatste fase ingezet.
In Kalmthout wordt met deze nieuwbouw verder werk gemaakt van een "Woonzorgboulevard" aan de Kapellensteenweg, waarbij de diensten van CM, het Wit-Gele Kruis, de thuiszorgwinkel Assist en het woonzorgcentrum op een boogscheut van elkaar verwijderd zijn.
Deze samenwerking laat toe om zorgbehoevenden op een efficiënte manier aan de juiste zorg te helpen.

De raden van bestuur hebben de intentie om de juridische fusie te laten plaatsvinden ten vroegste op 01/01/2014 en ten laatste op 01/01/2015.

Voor woonzorgcentrum Sint-Vincentius betekent het opgaan in een grotere groep een betere uitvalsbasis om de kwaliteitsvolle zorg van het huis en de woonzorgboulevard verder te ontwikkelen.
Voor GZA biedt deze fusie de kans om met dit woonzorgcentrum haar aanwezigheid in het noorden van de Provincie Antwerpen samen met woonzorgcentrum De Bijster te verstevigen en te diversifiëren.

We kijken ernaar uit om de collega's van woonzorgcentrum Sint-Vincentius te verwelkomen in onze groep.