Kleinschalig genormaliseerd wonen voor personen met dementie

Cover van boek "Kleinschalig genormaliseerd wonen"

Personen met dementie en hun familieleden verkiezen meestal in hun vertrouwde omgeving te blijven tot het einde. Soms is dit niet (meer) mogelijk omdat de zorglast te intensief wordt of omdat de draagkracht van de mantelzorgers overschreden is. In dat geval verkiezen vele dementerende ouderen en hun familieleden een leefomgeving die zoveel mogelijk op de gewone thuissituatie gelijkt, waar men zo zelfstandig mogelijk kan leven en toch de verzorging en de steun kan krijgen die men wenst en nodig heeft.

Het kleinschalig genormaliseerd wonen kan beschouwd worden als een waardevolle aanvulling op het klassieke rusthuisconcept. Het Beschermd Wonen in Essen (Iduna en Hestia) en Huis Perrekes in Geel zijn twee initiatieven in Vlaanderen die kunnen beschouwd worden als pioniers op het vlak van kleinschalig genormaliseerd wonen voor dementerende personen. De omstandigheden waarin zij het genormaliseerde woonconcept hebben kunnen realiseren waren, en zijn nog steeds, uniek. Het door hen uit- en opgebouwde woon- en zorgconcept is het resultaat van een jarenlange weg van vallen en opstaan, van intens zoeken, overtuigen en vormen.

Dit boek is het resultaat van een onderzoek uitgevoerd door LUCAS, K.U.Leuven in opdracht van De Bijster en vzw huis Perrekes, gefinancierd door de Vlaamse en Federale Overheid en Cera Foundation. Een eerste deel richt zich tot nieuwe initiatiefnemers. Het is een draaiboek met een beschrijving van alle keuzes waarvoor men komt te staan bij de organisatie van het kleinschalig genormaliseerd wonen. Achtereenvolgens komen volgende onderwerpen aan bod: de visie, het klimaat, de bewoners, de familie, het personeel, het personeelsbeleid en de organisatie van het werk, de omgeving en de architectuur en tot slot: het kostenplaatje. Het tweede deel van dit boek is een blauwdruk voor de beleidsmakers: het bevat voorstellen om de huidige regelgeving aan te passen zodat het kleinschalig genormaliseerd wonen kan gerealiseerd worden.

Contactpersoon: Prof.dr. Chantal Van Audenhove, coördinator LUCAS
Kapucijnenvoer 35
3000 Leuven
tel. 016 33 69 10
e-mail: chantal.vanaudenhove(at)med.kuleuven.ac.be