Leven naar het einde

Cover van boek "Leven naar het einde"

Naar aanleiding van de discussie en de nieuwe regelgeving rond ethische aspecten van medische beslissingen rond het levenseinde werd door GasthuisZusters Antwerpen een interactief computer-gestuurd didactisch pakket “Leven naar het einde” uitgewerkt.

Het e-learningprogramma “Leven naar het Einde” tracht de verschillende beslissingen rond palliatieve zorg, euthanasie en andere beslissingen rond het levenseinde te schetsen. En ook de onderlinge interprofessionele communicatie tussen de verschillende zorgverleners binnen het ziekenhuis te verbeteren. Het programma is bedoeld voor alle zorgverleners die met deze problematiek geconfronteerd worden.

Veel zorgverstrekkers worstelen met vragen over hoe ze moeten omgaan met het levenseinde van patiënten: wat mag? Wat mag niet? Wanneer spreek je van euthanasie? Hoe reageer ik als een patiënt vragen stelt over levenseinde? Met een interactief e-lerenpakket biedt GZA haar medewerkers een glashelder antwoord.

De begeleiders van het vormingsprogramma zijn ook erg opgetogen over de formule van het e-leren. “Het is heel intensief – ook tijdsintensief – en heel interactief. Ieder leert op zijn eigen tempo en moet er voortdurend het hoofd bijhouden."

Het programma is dan ook ontstaan vanuit de zorgpraktijk, namelijk binnen de ziekenhuizen van GasthuisZusters Antwerpen.

Het boek ( & cd-rom) is verkrijgbaar bij LannooCampus, of via GasthuisZusters Antwerpen, Sint-Augustinuslaan 20 te 2610 Wilrijk, tel. 03 443 37 88. Kostprijs: € 19,95 (€ 25 incl. verzendingskosten).