Samen sterk tegen darmkanker

Cover van boek "Samen sterk tegen darmkanker"

In Westerse landen is darmkanker de tweede doodsoorzaak door kanker en eist het viermaal meer slachtoffers dan het verkeer. Helaas is de media-aandacht niet navenant. Er rust immers nog steeds een taboe op onze darmen.

Al jaren lang bindt dr. Luc Colemont de strijd aan tegen darmkanker en ijvert hij voor een vroegtijdige opsporing door systematische screening. Ook dit jaar brengt dr. Colemont weer een boekje op de markt. Hierin vindt u de antwoorden op de 31 vragen die bezoekers dr. Colemont op zijn website van Stop Darmkanker stelden. Bovendien schreven ook 13 personen die met darmkanker geconfronteerd werden hun eigen verhaal.

Het boekje kunt u gratis lezen op www.stopdarmkanker.be.