Weg van (@) leren!

Competentieontwikkeling via mensen en technologie. Nieuwe leeromgevingen in woon- en zorgcentra.

Cover van boek "Weg met (at) leren"

Dit boek beschrijft de ervaringen opgedaan in de ouderenvoorzieningen van GasthuisZusters Antwerpen met betrekking tot het e-leren of digitaal leren. Naast conceptuele beschouwingen omtrent kennis, VTO-beleid, leren op het werk en e-leren... worden voornamelijk praktische instrumenten en methodes aangereikt over de wijze waarop digitale leerprogramma's worden ontwikkeld, gebruikt en geëvalueerd. Daarnaast wordt er eveneens een blik in de toekomst geworpen. Nieuwe mogelijkheden en trends op vlak van (digitaal) leren worden toegelicht.