Kerngetallen

GasthuisZusters Antwerpen is een organisatie van zorg- en welzijnsvoorzieningen. De groep bestaat uit een ziekenhuis met drie campussen en meerdere woonzorgcentra. In totaal stelt GZA bijna 4000 medewerkers tewerk.

Elke dag vinden zo’n 1 300 patiënten de weg naar ons ziekenhuis. Op onze drie campussen staan 3 170 enthousiaste, competente medewerkers en 385 gespecialiseerde artsen uit de meest diverse disciplines voor hen klaar.

Onze tien woonzorgcentra bieden een thuis aan 827 ouderen. Ook elk van hen kan bij ons rekenen op vakkundige zorg op maat.

Opnames en dagopnames

Het aantal dagopnames in onze ziekenhuizen stijgt jaar na jaar. Door de evolutie in behandelingsmethodes gebeuren ook steeds meer opnames via het dagziekenhuis.
Op de dagziekenhuizen heelkunde, inwendige geneeskunde en oncologie hadden we in 2011 ruim 41 000 dagopnames.

Heelkundige ingrepen en raadplegingen

In 2010 vonden op onze campussen 159 931 raadplegingen plaats. Dit wil zeggen dat per dag gemiddeld 1 175 patiënten één van onze artsen op onze campussen raadplegen.

Bevallingen

In december 2012 bevielen in GZA Ziekenhuizen campus Sint-Jozef 820 moeders. Samen met onze twee andere campussen, Sint-Augustinus en Sint-Vincentius komt GZA Ziekenhuizen hiermee aan 5 450 bevallingen. Hiermee zijn we al enkele jaren de grootste kraamafdeling van Vlaanderen.